Hun en hen

Omdat het verschil tussen hun en hen ooit kunstmatig is vastgesteld, zullen er heel weinig mensen zijn die er in hun spreektaal geen fouten mee maken. Je zou je dan ook af kunnen vragen hoe fout het is om in alle gevallen hun (eventueel ze of die) te gebruiken.

Wie het, vooral in geschreven taal, toch maar correct wil doen kan zich aan de volgende regeltjes houden:

  • hun gebruik je voor een meewerkend voorwerp (zonder voorzetsel),
  • hen gebruik je voor een lijdend voorwerp,
  • hen gebruik je na een voorzetsel.

Verder mag je altijd ze gebruiken zolang er geen accent op valt.

De volgende zinnen zijn dus goed:

  • Ik geef het boek liever aan hen.
  • Je hebt hen gekleineerd.
  • Je hebt ze gekleineerd.
  • Ik heb hun het boek gegeven.