Een nieuwe officiële spelling

Er is voortaan nog maar één spelling

Het is in de nieuwe spelling niet langer zo dat er een voorkeurspelling naast een toegestane spelling bestaat: voor ieder woord is er in de officiële woordenlijst nog maar één schrijfwijze en die is meestal gelijk aan wat de voorkeurspelling werd genoemd. Zo mocht je in de oude spelling zowel alcohol als alkohol schrijven, terwijl het nu alleen nog maar alcohol mag zijn.

Het zou echter geen Nederlands zijn als er geen uitzondering was: de tussen-s schrijf je voortaan net als voorheen achter woorden waarachter je die hoort. Dus het blijft dorpsschool, omdat je achter dorp in dorpskerk ook een -s hoort. Maar of je die hoort mag je nogal eens zelf weten. De één meent tijdverschil te horen, de ander tijdsverschil. Dus voor woorden als tijdssegment/tijdsegment zijn er wel degelijk twee spellingwijzes

Afwijkingen van de oude voorkeurspelling

In de gevallen waarin de nieuwe spelling niet samenvalt met de oude voorkeurspelling, gaat het om woorden waarvoor men de schrijfwijze onlogisch vond, soms omdat de schrijfwijze nauwelijks gebruikt werd (oktober werd zelden met een c geschreven), soms omdat de schrijfwijze inconsequent was (insekt was inconsequent ten opzichte van dezelfde uitgang in woorden als dialect en object).

Het Groene Boekje geeft de volgende lijst van dat soort woorden:

oude voorkeur

nieuwe spelling

antikrist

antichrist

catheter

katheter

croquet

kroket

dioxyde

dioxide

elektrokuteren

elektrocuteren

elektrokutie

elektrocutie

emfaze

emfase

fotocopie

fotokopie

fotocopiëren

fotokopiëren

harmonika

harmonica

insekt

insect

komplot

complot

komplotteren

complotteren

korpus

corpus

kwaker

quaker

lambrizeren

lambriseren

lambrizering

lambrisering

macrocosmos

macrokosmos

mediaevist

mediëvist

microcosmos

microkosmos

oxydatie

oxidatie

oxyde

oxide

oxyderen

oxideren

prae

pre

praeses

preses

prakkizeren

prakkiseren

praktizeren

praktiseren

predikatief

predicatief

produkt

product

produktie

productie

produktief

productief

produktiviteit

productiviteit

propaedeuse

propedeuse

propaedeutisch

propedeutisch

publikatie

publicatie

quantum

kwantum

vredestractaat

vredestraktaat

vulcanisatie

vulkanisatie

vulcaniseren

vulkaniseren